medycyna pracy

Czym się zajmuje medycyna pracy?

 

Pracodawca w myśl Ustawy o Służbie Medycyny Pracy oraz Kodeksu Pracy ma obowiązek zapewnienia świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami poprzez wykonanie odpowiednich pakietów świadczeń w ramach badań wstępnych okresowych i kontrolnych.

 

Powyższe zadania realizowane są przez odpowiedni personel służby medycyny pracy wykonujący cyklicznie świadczenia i orzekający o zdolności do pracy na danym stanowisku.

 

Zaplecze diagnostyczne

 

Nasz gabinet medycyny pracy wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny niespotykany w innych przychodniach:

spirometr

audiometr

kabina ciszy

sprzęt okulistyczny

tomograf siatkówkowy OCT Kopernikus

Rodatest

 

Badania z zakresu Medycyny Pracy:

badania profilaktyczne wstępne (przy przyjmowaniu pracownika do pracy),

badania profilaktyczne okresowe (co 1-3 lata w zależności od stopnia zagrożenia),

badania profilaktyczne kontrolne ( po 30 dniach niezdolności do pracy)

 

Konsultacje przeprowadzane są przez lekarza posiadającego uprawnienia do badań profilaktycznych z zakresu Medycyny Pracy

 

W części przypadków konieczne są konsultacje specjalistyczne:

neurologiczna

laryngologiczna

okulistyczna

 

oraz badania dodatkowe:

audiometria (przy narażeniu na hałas)

spirometria (pomiary pojemności oddechowych płuc)

RTG klatki piersiowej (duży obrazek)

badanie dla celów sanitarno - epidemiologicznych

 

 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!